กระบวนการผลิต

          บริษัท สยามเฟล็กซิเบิ้ล อินดัสตรี้  จำกัด มีกระบวนการผลิต ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนการผลิต มีมาตราฐาน เพื่อจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าอย่างตรงต่อเวลา
  • การเป่า

  • การพิมพ์

  • การตัด

  • คลังสินค้า