ข่าวและกิจกรรม

         งานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ของ Siamflexible Industries
วันที่ 19-22 กันยายน 2561 ที่ BITEC บางนา
       ออกงานแสดงสินค้า”เปิดโลกโพลิเมอร์ ครั้งที่ 7 ” วันที่ 3 – 7 กันยายน 2561 ณ อาคาร การปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย(ปตท.) ถนนวิภาวดี รังสิต
        บริษัท สยามเฟล็กซิเบิ้ล อินดัสตรี้ จำกัด และพนักงานร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพระพุทธบาท และวัดป่าไทรงาม ต.พระพุทธบาท อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย วันที่ 23-24 มิถุนายน 2561 ครับ