วิสัยทัศน์

 

 
 
 
 

“เป็นทางเลือกแรกของลูกค้า  และเป็นผู้นำในบรรจุภัณฑ์พลาสติก ที่มีคุณภาพและมีศักยภาพสูงสุดในการก้าวสู่ตลาดสากล”

 
คุณสมิต ลัมยศ และ คุณวันเพ็ญ สามารถ
กรรมการผู้จัดการ