เกล็ดความรู้

พลาสติกที่ผลิตกันทุกวันนี้ แบ่งออกได้ 7 ชนิดด้วยกัน 
แต่ละชนิดจะระบุเป็นตัวเลข 1-7 ภายในเครื่องหมายลูกศรสามเหลี่ยมให้คนสามารถดูได้ เช่น หากเป็นขวดหรือน้ำดื่มก็จะอยู่ด้านล่างสุดของขวด
ขยะพลาสติกและการใช้ประโยชน์
 พลาสติกที่ใช้แล้ว มักถูกทิ้งเป็นขยะพลาสติก ซึ่งส่วนหนึ่งถูกนำกลับมาใช้อีกในลักษณะต่างๆ กัน และอีกส่วนหนึ่ง ถูกนำไปกำจัดทิ้ง โดยวิธีการต่างๆ การนำขยะพลาสติกไปกำจัดทิ้ง โดยการฝังกลบ เป็นวิธีที่สะดวก แต่มีผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพราะโดยธรรมชาติ พลาสติกถูกย่อยสลายได้ยาก จึงทับถมอยู่ในดิน และนับวันยิ่งมีปริมาณมากขึ้น ตามปริมาณการใช้พลาสติก ส่วนการเผาขยะพลาสติกก็ก่อให้เกิดมลภาวะ และเป็นอันตรายอย่างมาก
พลาสติกที่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมย่อยสลายได้เร็ว
     พลาสติกที่ย่อยสลายได้” ดูเหมือนการมาของคำนี้ จะช่วยให้พลาสติกกลุ่มใหญ่สามารถออกมายืดอกอยู่ในสังคม ที่กระแสห่วงใยสิ่งแวดล้อมเฟืองฟูได้ แต่คำว่า ย่อยสลาย หลายคนยังเข้าใจคลุมเครือ จนถึงผิดเพี้ยนไปก็มีมากทีเดียว การเข้าใจถึงการย่อยสลายพลาสติกได้โดยธรรมชาติอย่างสมบูรณ์แบบ จึงเป็นประเด็นการสนทนากับ รศ.ดร.สุวบุญ จิรชาญชัย หัวหน้าคณะผู้จัดทำแผนที่นำทาง สำหรับอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย