เกี่ยวกับเรา

              เราก่อตั้งขึ้นในปีพ. ศ. 2548 ในฐานะผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกชนิดส่งออกซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครห่างจากกรุงเทพฯ 25 กม. ทางใต้ของประเทศไทย เราผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายโดยใช้เครื่องจักรล่าสุดและผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามหรือเกินความต้องการของลูกค้า สถานที่ส่งออกทั่วไป ได้แก่ สหรัฐอเมริกายุโรปแอฟริกาตะวันออกกลางและออสเตรเลีย กำลังการผลิต: 300 ตันพิมพ์ได้สูงสุด 6 สี พนักงาน: 200 คน